Informes

Fotografia de detall de vidriera de finestra amb la imatge d'un escut amb un arbre al centre, les inicials R M i la data 1689

There are no relevant reports for this item