Informes

Fotografia de vidre a l’àcid per a finestra amb ornamentació de peanya central amb una copa amb ales i plomes en la part superior.

There are no relevant reports for this item