Informes

Fotografia de vitrall per a finestra amb la representació de sant Antoni Abad

There are no relevant reports for this item