Informes

Fotografia de vitrall per a finestral amb la representació de la Mare de Déu amb el nen amb la inscripció Mater Christi

There are no relevant reports for this item