Informes

Fotografia de vitrall per a finestral amb la representació de l'escena de la Crucifixió de Crist per a la Catedral de Lleida

There are no relevant reports for this item