Informes

Fotografia de vitrall per a finestral amb la representació d'un bisbe beneint un altar d'església, en la part superior diversos àngels porten un calze.

There are no relevant reports for this item