Informes

fotografia de vitrall per a lluneta amb la representació de l'escena del rescat dels captius

There are no relevant reports for this item