Informes

Fotografia de vitralls per a finestrals amb la representació de les escenes de les noces de la Mare de Déu amb sant Josep i la Sagrada Família a la fusteria

There are no relevant reports for this item