Informes

Fotografies de vitralls per a finestres i òcul amb la representació de diversos sants i de l'anyell místic

There are no relevant reports for this item