S'estan mostrant 60 resultats

Descripció arxivística
Editorial Montaner y Simón
Vista prèvia d'impressió View:

47 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Comptabilitat auxiliar

Conté documentació relacionada amb la gestió comptable de l'editorial Montaner y Simón, durant el període 1867-1948. Es tracta d'un conjunt de llibres comptables dels següents conceptes:

  • 2 Registres de girs de 1932-1948
  • 1 Diari de caixa de 1933-1934.

Comptabilitat general

Conté documentació relacionada amb la gestió comptable de l'editorial Montaner y Simón, durant el període 1867-1948. Comprèn un conjunt de llibres comptables dels següents conceptes:

  • 21 llibres diaris dels períodes 1868-1870, 1881-1929.
  • 13 Llibres majors dels períodes 1867-1871, 1881-1926.

Diario de caja nº 3

Llibre de diari de caixa número 3. Inclou cinc documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 250.

Diario nº 1

Inclou un llibre diari amb el número 1, quatre documents de paper de timbre de l'Estat, tres certificats de presentació del llibre en el Jutjat, nou fulls amb anotacions manuscrites, una carta amb data tòpica "Tortosa 29 de novembre de 1883" adreçada a una persona de nom Teresa i dos fulls en blanc.

Diario nº 10

Inclou un llibre diari amb el número 10. Pàgines en blanc a partir de la número 586.

Diario nº 11

Inclou un llibre diari amb el número 11, sis documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 558.

Diario nº 12

Inclou un llibre diari amb el número 12 i sis documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 13

Inclou un llibre diari amb el número 13 i quatre documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 14

Inclou un llibre diari amb el número 14 i tres documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 15

Inclou un llibre diari amb el número 15 i sis documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 16

Inclou un llibre diari amb el número 16 i quatre documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 17

Inclou un llibre diari amb el número 17, quatre documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 600.

Diario nº 18

Inclou un llibre diari amb el número 18 i cinc documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 19

Inclou un llibre diari amb el número 19, cinc documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 499.

Diario nº 2

Inclou un llibre diari amb el número 2, dos documents de paper de timbre de l'Estat i un certificat d'un jutge certificant la presentació del llibre al Jutjat. Les anotacions comencen el 04-06-1884.

Diario nº 20

Inclou un llibre diari amb el número 20 i sis documents de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 3

Inclou un llibre diari amb el número 3, dos documents de paper de timbre de l'Estat i un certificat del jutge del Districte Universitat certificant la presentació del llibre al Jutjat.

Diario nº 4

Inclou un llibre diari amb el número 4, tres documents de paper de timbre de l'Estat i un certificat del jutge del Districte Universitat certificant la presentació del llibre al Jutjat. Pàgines en blanc a partir de la número 594.

Diario nº 5

Inclou un llibre diari amb el número 5, dos documents de paper de timbre de l'Estat i un certificat del jutge del Districte Universitat certificant la presentació del llibre al Jutjat.

Diario nº 6

Inclou un llibre diari amb el número 6, set documents de paper de timbre de l'Estat i un certificat del jutge del Districte Universitat certificant la presentació del llibre al Jutjat.

Diario nº 8

Inclou un llibre diari amb el número 8 i un document de paper de timbre de l'Estat.

Diario nº 9

Inclou un llibre diari amb el número 9. Pàgines en blanc a partir de la número 579.

Disseny de paviment hidràulic

Dibuix acolorit de paviment hidràulic de forma quadrangular amb motius geomètrics. En el marge inferior dret hi ha la signatura A. Saurí Sirés, i en el marge inferior esquerra la numeració 455.

Editorial Montaner y Simón

  • ES MDB 3-440
  • Fons
  • 1867-11 / 1948-10-31

El fons recull documentació generada per l’editorial Montaner y Simón corresponent a la seva gestió comptable durant el període 1867-1948. Inclou trenta-set llibres comptables que comprenen vint-i-un llibres diari, tretze llibres majors, dos registres de girs bancaris i un diari de caixa.

Montaner y Simón

Gestió dels recursos econòmics

Conté documentació relacionada amb la gestió econòmica de l'editorial Montaner y Simón, durant el període 1867-1948. Es tracta exclusivament de documentació comptable.

Llibres de diari

Comprèn 21 Llibres diari, 20 dels quals numerats del número 1 al 20. El previ al número 1 no té número.

Els llibres diaris recullen els fets econòmics que es van produint al llarg de la vida de l'empresa, registrats de forma cronològica. S'indiquen els pagaments i cobraments efectuats, el codi de l'assentament, el concepte, l'import i la data. Inclouen, en molts casos, els justificants del pagament de les taxes oficials de les entitats i el certificat del jutjat corresponent certificant la presentació del llibre en el mateix.

Llibres de major

Comprèn 13 Llibres majors, 11 dels quals numerats del número 1 al 11. El previ al número 1 no té número i entre el número 10 i 11 n'hi ha un sense número.

Els libres majors recullen els fets econòmics que es van produint al llarg de la vida de l'empresa, registrant-se els pagaments i cobraments, bé per conceptes o per noms de clients o de proveïdors. Es tracta de la mateixa informació que apareix en el llibre diari però presentada de forma agrupada, reservant un full per a cada concepte. Cada concepte es composa de dues pàgines: la de l'esquerra informa sobre els pagaments i la de la dreta els cobraments. El llibre es completa amb un índex de noms amb indicació de la pàgina on es troben. Les dades que apareixen són: la data, el concepte i l'import. Inclouen, en molts casos, els justificants del pagament de les taxes oficials de les entitats i el certificat del jutjat corresponent certificant la presentació del llibre en el mateix.

Llibres d'operacions diverses

Comprèn dos llibres de registre de girs del període 1932-1948 i un diari de caixa del període 1933-1934. Els registres de girs recullen els moviments dineraris entre comptes bancaris que va portar a terme l'editorial. La informació es presenta ordenada cronològicament registrant-se les següents dades: número de gir, data de venciment, nom del destinatari, adreça, població, província, import i banc. El llibre de caixa descarrega el llibre major de les dades massa detallades d'un concepte determinat, en concret els moviments d'entrades i sortides de caixa soferts per l'empresa. La informació barreja els pagaments i cobraments i els presenta ordenats cronològicament. Les dades que recull són la data, el concepte i l'import.

Mayor

Llibre major. Conté dos documents textuals amb anotacions manuscrites i dues portades de l'obra "El paraíso perdido", de John Milton, editada per Montaner y Simón el 1878, utilitzades com a paper d'esborrany.

Mayor

Llibre major. Inclou cinc documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 247.

Mayor nº 1

Llibre major número 1. Conté tres fulls de paper amb anotacions manuscrites de lectura dubtosa, probablement utilitzades com a paper d'esborrany.

Mayor nº 10

Llibre major número 10. Inclou tres documents de paper de timbre de l'Estat. Conté dos fulls de paper probablement utilitzades com a paper d'esborrany. Pàgines en blanc a partir de la numerada com 290.

Mayor nº 11

Llibre major amb el número 11. Inclou sis documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 214.

Mayor nº 2

Llibre major amb el número 2. Pàgines en blanc a partir de la numerada com 299.

Mayor nº 4

Llibre major amb el número 4. Inclou un document de paper de timbre de l'Estat.

Mayor nº 5

Llibre major amb el número 5. Inclou un document de paper de timbre de l'Estat.

Mayor nº 6

Llibre major amb el número 6. Inclou un document de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 299.

Mayor nº 7

Llibre major amb el número 7. Inclou onze documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 285.

Mayor nº 8

Llibre major amb el número 8. Inclou tres documents de paper de timbre de l'Estat.

Mayor nº 9

Llibre major número 9. Inclou sis documents de paper de timbre de l'Estat. Conté sis fulls de paper probablement utilitzades com a paper d'esborrany. Un d'ells és una il·lustració a color de moda amb imatge d'una nena. Pàgines en blanc a partir de la numerada com 300.

Registro de giros nº 3

Llibre de registre de girs número 3. Inclou quatre documents de paper de timbre de l'Estat. Pàgines en blanc a partir de la número 296.