S'estan mostrant 252 resultats

Descripció arxivística
Sèrie
Vista prèvia d'impressió View:

Inventaris i balanços

La sèrie està formada per quatre volums dels inventaris realitzats entre l'any 1942 i 1960. Només un d'ells té la validació conforme és un document legalitzat oficialment; recull els inventaris fets des de l'any 1953 a 1955. Hi ha, a més, documentació diversa sobre inventaris i balanços entre 1949 i 1952.

Proveïdors

La unitat està formada per dues mostres de teixits que probablement es feien servir per a les tapisseries que es realitzaven al taller. També inclou una targeta comercial.

Monografies

Relació de les monografies reunides pel taller, en el fitxer "Joan Busquets_col·leccio bibliografica.xlsx". Comprèn seixanta monografies.

Publicacions periòdiques

Relació de les publicacions periòdiques reunides pel taller, en el fitxer "Joan Busquets_col·leccio bibliografica.xlsx". Comprèn quinze títols de publicació.

Productes de papereria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions, cromos), impresos administratius (pòlisa) i papers de valor (títols d'accions).

Bancs i banquetes

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-05
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de bancs i banquetes.

Taules auxiliars

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-04-03
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de taules auxiliars.

Mobles per escriure

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-02
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de mobles per escriure. Comprèn taules d'escriptori, mobles que combinen l'escriptori amb espai per desar llibres i els secreters.

Escriptoris llibreria

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-02-02
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de mobles composats per una taula, de vegades abatible, que poden incloure prestatges per guardar llibres o calaixos.

Calaixeres

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de calaixeres.

Vitrines

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-06
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de vitrines.

Cabinets

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-07
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de mobles cabinet i arquimeses.

Aparadors llibreria

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-04
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de mobles que combinen espais d'aparadors i de llibreria.

Bufets

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-05
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de bufets.

Relació amb entitats

 • ES ES MDB 3-404-01-02-01
 • Sèrie
 • [entre 1950 i 1959?]
 • Part of Antoni Badrinas

Comprèn els documents que testimonien la relació d'Antoni Badrinas amb el FAD, en tant que soci: la convocatòria a la Junta General Ordinària el 1954 i una invitació a l'exposició dels projectes presentats al "Concurso de Mobiliario de coste reducido para Vivienda Rural y Vivienda en la ciudad" el 1954.

Operacions de venda

Comprèn dues factures de l'empresa ACAG a nom d'Antoni Badrinas, per a la realització d'un armari, una llibreria, un capçal i tauletes de nit. Inclou la fusta utilitzada i el cost de la realització.

Mostraris de productes

La sèrie està formada per 1.853 positius fotogràfics, amb imatges de mobles dissenyats i realitzats pel taller de la Casa Busquets. Aquestes imatges són un reflex de la producció de mobles i elements decoratius portada a terme pel taller Busquets durant tota la seva trajectòria, i permet reseguir les tipologies de mobiliari realitzats en cada període i els diferents estils demandats per la clientela. Durant la primera època, els interiors vuitcentistes són d'estil historicista, amb elements de diferents períodes del passat. Més endavant es comencen a produir mobles d'estil modernista i durant el noucentisme es simplifiquen les formes i s'imposa l'estil déco. Les fotografies són en gran part instantànies d'estudi però també hi ha una important presència d'imatges dels interiors moblats de les cases dels clients on es col·locaven els mobles de Busquets. Se sap que gran part de les fotografies van estar fetes pel fotògraf Pau Audouard i, ja en el segle XX, se'n troben d'altres amb el segell de Josep Sala. Moltes contenen anotacions referents a cada peça: número de mostrari, mides i preus de cost i de venda. Els preus estan codificats, utilitzant-se com a clau la primera lletra del nom de cada xifra. En cada fotografia apareix adherit l'anagrama del taller.

Productes de papereria

La sèrie conté elements impresos de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions), impresos administratius (formularis, llibretes d'estalvi) i papers de valor (títols d'accions).

Productes metal·lúrgics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de metall. Comprèn fonamentalment plomes d'escriure.

Activitat personal i familiar

Comprèn testimonis de les activitats de la família Bertrand Serra. Es composa de dos àlbums de fotografies i alguns retalls de documents impresos.

Documentació impresa

Conjunt de fotografies que recullen imatges catifes i decoració d'interiors d'edificis. Es tracta fonamentalment d'obres relacionades amb l'estança formativa d'Antoni Badrinas a la ciutat de Dresden. També inclou retalls de revista amb models d'habitacions decorades.

Motius ornamentals

 • ES ES MDB 3-404-03-01-05
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de motius ornamentals i elements per aplicar a la construcció de mobles.

Vitralls de ciment amb motius de Jesucrist

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius relacionats amb Jesucrist i realitzats amb la tècnica del vitrall de ciment.

Llibres de diari

Conté la versió en brut dels llibres diaris de l'empresa dels nou primers mesos de l'any 1936.

Inventaris i balanços

La sèrie inclou diferents tipologies documentals relacionades amb els balanços de l'empresa. Comprèn un document oficial de beneficis timbrat per l'Administració Pública de l'any 1932, un resum del balanç de 1934 i el balanç per mesos fins l'agost de 1936. Així mateix, una carta del gestor de l'empresa demanant una sèrie de documents necessaris per fer la presentació formal dels balanços a l'Administració Pública. Inclou també l'inventari de material utilitzat per a l'activitat del taller.

Vitralls emplomats amb motius de sants

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius relacionats amb sants i realitzats amb la tècnica del vitrall emplomat.

Vidres a l'àcid amb simbologia religiosa

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius relacionats amb simbologia religiosa i realitzats amb la tècnica del vidre a l'àcid.

Vitralls emplomats amb simbologia religiosa

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius relacionats amb simbologia religiosa i realitzats amb la tècnica del vitrall emplomat.

Vidres a l'àcid amb motius de la natura

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de la natura, realitzats amb la tècnica constructiva del vidre a l'àcid.

Documentació impresa

Conjunt d'imatges que comprèn làmines soltes procedents de diferents repertoris d'imatges i fotografies.

Vitralls emplomats amb motius de la natura

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de la natura, realitzats amb la tècnica constructiva del vitrall emplomat.

Llibres de diari

Comprèn 21 Llibres diari, 20 dels quals numerats del número 1 al 20. El previ al número 1 no té número.

Els llibres diaris recullen els fets econòmics que es van produint al llarg de la vida de l'empresa, registrats de forma cronològica. S'indiquen els pagaments i cobraments efectuats, el codi de l'assentament, el concepte, l'import i la data. Inclouen, en molts casos, els justificants del pagament de les taxes oficials de les entitats i el certificat del jutjat corresponent certificant la presentació del llibre en el mateix.

Recursos d'informació

Conjunt de documents publicats relacionats amb temàtica arquitectònica i artística, probablement utilitzats com a suport informatiu per a l'activitat professional dels membres de la família Granell.

Seients

 • ES ES MDB MDB-2020-13-02-01-03
 • Sèrie
 • 1970-09
 • Part of DAI

Llibres d'operacions diverses

Comprèn dos llibres de registre de girs del període 1932-1948 i un diari de caixa del període 1933-1934. Els registres de girs recullen els moviments dineraris entre comptes bancaris que va portar a terme l'editorial. La informació es presenta ordenada cronològicament registrant-se les següents dades: número de gir, data de venciment, nom del destinatari, adreça, població, província, import i banc. El llibre de caixa descarrega el llibre major de les dades massa detallades d'un concepte determinat, en concret els moviments d'entrades i sortides de caixa soferts per l'empresa. La informació barreja els pagaments i cobraments i els presenta ordenats cronològicament. Les dades que recull són la data, el concepte i l'import.

Documents fotogràfics

La sèrie està formada per fotografies de mostrari amb imatges de secreters i cadires. També comprèn positius fotogràfics que recullen imatges de vitralls, pintures decoratives i retrats. Es tracta fonamentalment d'obres relacionades amb l'estança formativa d'Antoni Badrinas a la ciutat de Dresden.

Elements per exposició i difusió

 • ES ES MDB 3-404-03-01-06
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització d'elements per exposició, com és el cas dels estands, o d'imatge gràfica, com rètols o anagrames. S'inclou el projecte d'un monument commemoratiu.

Objectes religiosos

 • ES ES MDB 3-404-03-01-04
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització d'objectes d'ús religiòs, com capelles, reclinatoris, calaixeres o altars.

Objectes de decoració

 • ES ES MDB 3-404-03-01-01
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

 • Comprèn els esbossos d'objectes decoratius i elements de moblament auxiliars, que s'han dividit en les següents agrupacions:
  • Rellotges
  • Paraigüers i penjadors
  • Llars de foc
  • Mobles per radiador
  • Mobles per ràdio-gramoles.

Escriptoris

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-02-01
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de taules utilitzades com a escriptori.

Taules

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-04
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de taules. Comprèn taules que poden ser de menjador o reunió i taules auxiliars. S'encabeixen també en aquesta classe les consoles.

Taules de menjador

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-04-01
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de taules de menjador o de reunió.

Homes

Comprèn fotografies amb retrats d'homes. Predominen els realitzats per establiments espanyols i majoritàriament de Barcelona. N'inclou d'altres també realitzats per fotògrafs de la resta d'Espanya i de França.

Materials tèxtils

Comprèn els elements gràfics emprats en l'etiquetat o envasat de productes tèxtils utilitzats com a material en la costura o la confecció, tals com llanes, fils, cordons, teixits, etc.

Begudes, vins i licors

Comprèn els productes gràfics utilitzats per a etiquetar ampolles de begudes, fonamentalment vins, licors o begudes carbòniques. Es troben diferents tipus d'etiquetes, que corresponen a les diferents parts de l'ampolla on anaven situades: etiquetes frontals, contraetiquetes, llunetes, segells, etc.

Productes de confecció

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar productes tèxtils de confecció, tals com mitjons, mitges, roba interior, etc.

Productes farmacèutics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes farmacèutics, tant medicaments com apòsits per fer cures.

Tocadors

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-08
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de tocadors.

Armaris d'oficina

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-03
 • Sèrie
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització d'armaris d'oficina.

Constitució de la societat

La unitat engloba la documentació produïda a partir de la creació i disolució de l'empresa. Es compon de les diverses escriptures de constitució de la societat al llarg del temps.

Constitució, modificació i dissolució de la societat

La sèrie es compon de les escriptures de la societat de l'any 1878 i 1933 i la dissolució de Busquets Hermanos l'any 1887. Inclou també un debitori i la seva còpia de la societat vers Maria Busquets i Minguell per l'herència rebuda consistent en els mobles, eines i crèdits del taller; vint-i-un títols d'accions de l'any 1933; dues cartes de pagament als socis de la societat; els rebuts en els quals queda reflectit el pagament als socis de les seves corresponents participacions amb motiu de la liquidació de l'empresa l'any 1956; documents de constitució de la societat l'any 1956 creada entre Joan Busquets i Guindulain i Dolores Santamaría Montraveta i documents sorgits en aquesta nova associació.

Resultats 1 a 100 de 252