S'estan mostrant 36 resultats

Descripció arxivística
Grup de sèries
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

Antic Testament

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de tipus religiós, relacionats amb passatges de l'Antic Testament. La secció està dividida en la tècnica constructiva dels vitralls emplomats.

Casa Joan Busquets

Aquesta unitat comprèn els documents produïts i rebuts pel taller de mobles Casa Joan Busquets en l'exercici de les seves activitats de creadors i fabricants de mobles. Conté documents relatius a la constitució de la societat, la direcció de l'empresa, la gestió econòmica, la gestió dels recursos humans, la gestió administrativa i comercial. També hi ha un gran volum de documentació sorgida de l'activitat productiva del taller, fonamentalment el seu mostrari fotogràfic i els projectes dels mobles dibuixats a escala.

Estris

 • ES MDB AMDB BEN-01-02-02-01
 • Grup de sèries
 • 2007
 • Part deRamon Benedito

Estris

 • ES MDB 449-02-02-04
 • Grup de sèries
 • 1964-04 / 2018
 • Part deAndré Ricard

Gestió del patrimoni

 • ES MDB MDB ADI-06
 • Grup de sèries
 • 1974-2006
 • Part deADI FAD

Aquest grup de sèries recull la documentació relacionada amb els béns mobles i els béns immobles de l'entitat.

Gestió dels recursos financers

 • ES MDB MDB ADI-05
 • Grup de sèries
 • 1960-
 • Part deADI FAD

El patrimoni fundacional de l'Associació es constitueix del mobiliari, estris, biblioteca, obres d'art, etc. que posseeix actualment o que pugui adquirir, i també d'altres béns, mobles i immobles, i drets que pugui incrementar.
Els recursos econòmics previstos per al funcionament de l'associació són les quotes dels socis (d'ingrés i ordinàries) que la junta directiva acordi en cada cas, donatius, subvencions i els resultats de qualsevol activitat que l'entitat pugui realitzar.
Les quotes dels socis seran determinades cada any pel FAD. Els socis estudiants recent graduats gaudiran en els tres anys degüents d'haver finalitzat els seus estudis, amb una quota reduïda estipulada per als socis professionals i es diran semi professionals.
Article 37.
A l'Assemblea General Ordinària el tresorer presentarà a aprovació el pressupost per al proper exercici econòmic i sotmetrà també a aprovació l'estat de Comptes de l'Exercici econòmic anterior. El pressupost s'alimentarà amb les quotes dels socis, donatius, subvencions i amb els beneficis de les activitats que es puguin organitzar dins de les normes establertes en aquests estatuts i en els del FAD.
Article 38.
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el trenta-u de desembre.
Article 39.
En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, figuraran les signatures del president i tresorer. Per disposar dels fons serà suficient una signatura. La sèrie està relacionada amb la gestió econòmica de l'Entitat. Com els pressupostos generals de l'entitat per esentar-ho als socis a les assamblees generals.

Gestió dels recursos humans

 • ES MDB MDB ADI-04
 • Grup de sèries
 • 1989-
 • Part deADI FAD

Conté la documentació generada per la gestió de caire administratiu del personal contractat; està formada per els documents referits a les pagues asignades als treballadors, la liquidació de la seguretat social, l'enquesta de costes laborals i els contractes portats a terme.

Gestió dels sistemes d'informació

 • ES MDB MDB ADI-02
 • Grup de sèries
 • 1960-
 • Part deADI FAD

La sèrie conté la documentació generada durants els processos administratius i de gestió derivats del funcionament diari de l'entitat.

Jesucrist

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de tipus religiós, relacionats amb Jesucrist. La secció està dividida en les tres tècniques constructives dels vitralls: vitralls emplomats; vitralls de ciment; vidres a l'àcid.

Legislació i assumptes jurídics

 • ES MDB MDB ADI-07
 • Grup de sèries
 • 1998-2000
 • Part deADI FAD

El grup de sèries conté la signatura de convenis generals i la gestió dels tràmits judicials i/o legals empressos per l'entitat.

Mare de Déu

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de tipus religiós, relacionats amb la Mare de Déu. La secció està dividida en dos tècniques constructives dels vitralls: vitralls emplomats i vitralls de ciment.

Mobles

 • ES MDB 3-404-03-01-03
 • Grup de sèries
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part deAntoni Badrinas

Inclou esbossos de projectes de realització de mobles. S'han agrupat en les següents tipologies atenent a la seva funció: mobles d'encabiment, mobles per llibres, mobles per escriure, llits, taules i seients.

Mostraris de productes

Comprèn un conjunt d'elements impresos utilitzats per a la presentació, l'envàs o la venda de productes comercials, per a la gestió administrativa o comptable i els lligats a les relacions socials. Els principals tipus d'impresos que conté són les etiquetes i envasos, la publicitat comercial i els productes de papereria, per a usos administratius o socials.

Organització i administració

 • ES MDB MDB ADI-01
 • Grup de sèries
 • 1960-
 • Part deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació relativa a la constitució de l'entitat, els seus òrgans de govern i estructura orgànica, la seva participació en els òrgans directius d'altres entitats, tant estatals com interestatals, i a les directrius base que regeixen el desenvolupament de l'entitat.

Promoció del disseny industrial

 • ES MDB MDB ADI-08
 • Grup de sèries
 • 1957-
 • Part deADI FAD

Conté la documentació produïda o rebuda durant les activitats de promoció del disseny realitzades per l'entitat. Estructurada en cinc sèries: Concursos i premis, Exposicions, Congressos i jornades, Conferències, Publicacions i edicions per la promoció del disseny industrial.

Relacions externes i comunicació

 • ES MDB MDB ADI-03
 • Grup de sèries
 • 1957-2003
 • Part deADI FAD

La sèrie conté la documentació produïda o rebuda durant els actes públics de caràcter institucional celebrats per l'entitat, o derivada de les relacions mantingudes per l'entitat amb diferents organitzacions tant dels sectors públics com privats.

Retrats

Es composa d'un conjunt d'imatges amb retrats d'estudi. El retrat és la tipologia més nombrosa de la col·lecció pel que fa a la imatge representada. Predominen els retrats de persones soles, sobretot els de dones i d'homes, i amb menys volum, els de nens i de grups de persones. El format de les fotografies és, principalment, la targeta de visita.

Sants

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de tipus religiós, relacionats amb sants. La secció està dividida en dues tècniques constructives dels vitralls: vitralls emplomats i vitralls de ciment.

Serveis als associats

 • ES MDB MDB ADI-09
 • Grup de sèries
 • 1960-2000
 • Part deADI FAD

La sèrie inclou la documentació generada en els serveis d'informació i assessorament professionals que l'entitat ofereix als socis.

Simbologia religiosa

Comprèn els documents relacionats amb els projectes de vitralls el contingut iconogràfic dels quals són motius de tipus religiós, relacionats amb simbologia religiosa. La secció està dividida en les tres tècniques constructives dels vitralls: vitralls emplomats; vitralls de ciment; vidres a l'àcid.