Showing 990 results

Archival description
Representacions vegetals
Advanced search options
Print preview View:

790 results with digital objects Show results with digital objects

Dibuix de vitrall per a claraboia

Dibuix de vitrall per a claraboia de forma rectangular, en la part central un cistell amb fruita, l'envolta una bordura amb la representació de d'un conill seguit per un gos, aquest motiu es va repetint, al votant diverses sanefes vegetals i florals, la més exterior són ceps amb carrolls de raïm. En els angles dibuixos de diversos recipients amb els seus respectius gots: Porró-got de vi, Tetera-tassa de té, xocolatera-tassa de xocolate una gerra-copa. En la part posterior un senzill croquis amb anotacions numèriques i la paraula entrada.

Dibuix de vitrall per a finestra amb gerro amb flors

Dibuix de vitrall de dues finestres que representen un únic motiu. La de l'esquerra més estreta que la de la dreta. És un disseny de gran abstracció. En el centre el motiu es un gerro amb flors. Al costats surten escrites les mides i en la part superior esquerra l'anotació: Sra. Albareda (segurament el nom del client)

Fotografia de vitrall per a finestra amb motius decoratius de fulles d'acant, flors i fruites

Fotografia de projecte de vitrall per a finestra, la part central té un camper reticulat de formes rectangulars amb peces circulars en les interseccions del que ha de ser el plom en la part superior i inferior motius decoratiu de fulles amb cintes i medallons, al voltant una cinta. Emmarca una bordura de medallons, cintes flors i fulles en la part superior una safata amb fruites. Els elements decoratius estan extrets dels repertoris rococó. Hi ha encunyat el segell del fotògraf: Estudi Sala Barcelona.

Dibuix de vitrall per a marc de porta per al Sr. Santiago Marco

Dibuix de vitrall per a marc de porta, hi ha representada una garlanda vegetal amb cintes. En la part superior hi ha la numeració dels plafons de l'arc de la porta: "1 / 2 / 3". En el centre del projecte a llapis: "Conforme / Marco / 7/7/19", i en el marge inferior dret: "Escala 1:10".

Dibuix de vitralls per a finestres amb motius florals i vegetals

Dibuix de vitrall per a finestra rectangular, formada per tres obertures, la central més ampla que les laterals. Està sense decorar ni acolorir el lateral esquerra. El vidre central està dividit en quatre parts amb decoracions de motius vegetals de fulla d'acant, a més d'un rectangle central amb un estilitzat gerro amb motius florals. El lateral esquerra té una senzilla decoració on es combinant fulles amb flors. En el marge inferior dret a tinta hi ha escrit: Escala 1:10

Dibuix de vitrall per a finestral amb quatre models diferents de motius decoratius florals i vegetals per al Sr. Gálvez

Dibuix de vitrall per a finestral amb quatre models diferents de motius decoratius florals i vegetals, dos per fer en vidre emplomat i dos per a ser executats en vidre a l'àcid per al Sr. Gálvez. Hi ha en la part inferior les lletres: A B C D i anotacions numèriques amb les mesures. Angle inferior dret el segell Granell y Cia / Escala 1:10. En la part posterior un senzill croquis i l'anotació. Sr. Gálvez

Dibuix de vitrall per a claraboia per al Sr. Agustí Mestres

Dibuix de vitrall per a claraboia. Sol està dibuixada i policromada la meitat superior del projecte. L'estructura de la claraboia la forma una estructura rectangular que conté una altre forma oval. En els angles peces circulars amb motius florals envoltats per peces circulars (cibes). La decoració de la part oval la forma una bordura el dibuix són dos models decoratius diferents un amb corones i fulles d'acant amb raïms i l’altre sol amb les f ulles d'acant i el raïm. En el centre un motiu decoratiu ovalat. Els elements decoratius estan extrets dels repertoris ornamentals barrocs. En la part superior el text D. Agustín Mestres. Sitges. L'arquitecte encarregat de la construcció de la casa del Sr. Agustí Mestres a Sitges va ser Gaietà Cabaña Marfà. En la part inferior dreta: Escala 1:10. En la part posterior: Vallcarro Obras. Sr. Fradera, medida de unas casas lectura dubtosa para obreros.

Dibuix de vitrall per a finestra amb gerro amb flors

Dibuix de vitrall de finestra, aquesta esta rematada amb forma de arc carpanell. El camper de línies romboïdals, al centre un gerro amb flors. Al costat esquerra s'entreveu l'inici del segell de l'empresa que es troba tallat.

Dibuix de vitrall per a finestra amb gerro amb roses grogues

Dibuix de vitrall de finestra de forma ovalada el motiu representat és un gerro amb roses grogues sobre una peanya, el camper irregular de color blau, tot emmarcat per una bordura. En l'angle inferior esquerra a tinta, la lletra B. (això vol dir que hi devia d'haver com a mínim una altra versió)

Dibuix de vitrall per a finestra amb gerro amb fruites

Dibuix de vitrall per a finestra de forma rectangular, el camper és una retícula rectangular, en el centre un gerro amb fruites i fulles. Emmarcat per una forma rectangular amb motius semicirculars. anotació a llapis "en la part superior esquerra: S. Romani. I en el marge inferior dret: Escala 1;10

Dibuix de vitrall per a finestra amb decoració de sanefa de garlandes de fruites i fons reticulat

Dibuix de vitrall per a finestra de capcer semicircular amb decoració de bordura de garlandes de fruites, que penja en la part superior i amb decoració de closca en la part inferior, motius extrets dels repertoris rococós, el camper és reticulat rectangular amb peces romboïdals en les interseccions de les línies que imiten els ploms

Dibuixos de vitralls per a finestrals amb motius decoratius de copa amb flors en les targes

Dibuixos de vitralls per a finestral amb motiu decoratiu en la tarja de copa amb flors envoltada per elements vegetals i en la part superior de les finestres també amb elements vegetals creant una forma d'ona. En la part superior diverses anotacions a llapis: 2 dibujo / A / dibujo B / Dibujo A / dibujo B. I un croquis de l'espai. En la part inferior i també a llapis: 3 iguals / 2 / 2. Escala 1-20

Dibuix de vitrall per a tarja de porta per al carrer Ausias March, 3 de Barcelona

Dibuix de vitrall per a tarja semicircular amb una peça ovalada en la part central (ciba) de la que surten garlandes florals amb llaços, per al carrer Ausiàs March, 3 de Barcelona tal com ho indica una anotació en la part superior. En el marge inferior dret: Escala 1 /10. En el revers : 78 / Llagostera.

Fotografia de vitrall per a finestra amb garlanda i rocalla ornamental en la part superior

Fotografia de projecte per a vitrall per a finestra, amb acabament semicircular. L'ornamentació és centra en la part superior de la finestra amb elements decoratius extrets dels repertoris rococó, amb una garlanda de fruites i al centre una rocalla envoltada de volutes i fulles d'acant. El camper és una retícula romboïdal. Hi ha encunyat el segell del fotògraf: Estudi Sala Barcelona.

Dibuix de vitrall per a claraboia amb ornamentació floral

Dibuix de vitrall per a claraboia de forma rectangular. Al voltant una estructura de canya amb flors (semblen roses) enredades en els angles i en els centre una peça circular. La resta de la lluerna imita el cel. En el angle inferior dret Escala 1:10

Dibuix de vitrall per a porta d'entrada amb decoració de peu amb flors i garlandes florals en la tarja

Dibuix de vitrall per a porta d'entrada amb tres obertures verticals i tarja en la part superior dividida també en tres llums, la central més alta que les laterals. La forma superior és ondulant. La decoració principal la trobem en les targes, en la central hi ha una alta peanya amb flors en la part superior, del costat d’aquestes flors sorgeixen dues garlandes florals. El camper representa vidre mosaic de formes irregulars. També es troba decoració amb garlandes florals en la part superior de les obertures verticals. En la part superior a llapis l'anotació: Porta entrada. També hi ha diverses anotacions numèriques amb les mesures. En la part posterior a llapis un petit croquis d'aquesta porta.

Dibuix de vitrall per a claraboia amb motius vegetals i florals

Dibuix de vitrall per a claraboia amb una peça romboïdal en el centre amb decoració d'una flor i fulles d'acant, al voltant una bordura de fulles d'acant entrellaçades amb camper blau i fulles grogues. En la part superior a llapis els textos: Axelà / fondo amarillo. En el marge inferior a tinta hi ha escrit: de capitell a el començament de la vidriera 3 cm / escala 1:20 / 361-355 /. En el mateix projecte hi ha diverses anotacions numèriques amb es mides dels vidres. En la part posterior del dibuix hi trobem una planta amb les mides.

Dibuix de vitrall per a claraboia per al Sr. Corbella

Dibuix de vitrall per a claraboia. Exclusivament està dibuixat i acolorit tres quartes parts del dibuix. La decoració és basa en una peça circular central amb motius vegetals, volutes i una flor. També hi ha una bordura que emmarca la claraboia amb decoració en els angles de medalló oval central i motius vegetals, així mateix ressegueix tot el contorn una garlanda vegetal. Els motius ornamentals estan extrets dels repertoris renaixentistes. En el lateral dret hi ha un text il·legible, a llapis hi ha la paraula : construcciones i en el marge inferior dret: Escala 1:20. En la part posterior el text: Plaza Tetuan, 27. Sr. Corbella.

Dibuix de vitrall per a finestral amb dos models decoratius diferents

Dibuix de vitrall per a finestral, té sis obertures verticals i una tarja amb arc carpanell. Hi ha representats dos motius decoratius diferents, el de l'esquerra és una enfiladissa amb flors groguenques, i en la cantonada inferior fent angle peces circulars (cibes). L'ornamentació de la part esquerra representa una arquitectura clàssica, una peanya amb una copa de la que sorgeixen fulles i flors que també pugen pels laterals. El dibuix de la banda esquerra tant pels motius representats com pels colors emprats sembla que faci referència a la primavera, en canvi, el de la dreta per les tonalitats marronoses emprades i el tipus de vegetació sembla més la tardor. En el angle inferior esquerra a tinta, el text: Escala 1:10.

Dibuix de vitralls pel finestral del menjador del Pavelló de Distingits de l'Institut Pere Mata de Reus

Dibuix de vitrall pel finestral del menjador del Pavelló dels Distingits de l'Institut Pere Mata de Reus, obra de l'arquitecte Lluís Domènec i Montaner. es veu dues sanefes la primera amb motiu floral a sota formes vegetals de estilitzades tiges combinades amb peces circulars. En el lateral dret el text: Comedor, en la part superior: Manicomio de Reus a tinta i diversos croquis a llapis.

Dibuix de vitrall per a frontispici de claraboia

Dibuix de vitrall per a frontispici de claraboia, amb unes grans formes circulars que a la seva vegada tenen peces circulars de diferents mides en el seu interior. A mà dreta un test del que surt un roser que es va enfilant per sobre les peces circulars. Possiblement és una versió del vitrall del frontispici de la claraboia de la Casa de Lactància de Barcelona, obra de l'arquitecte Antoni de Falguera. L'estructura arquitectònica del vitrall és la mateixa, estan marcades les peces de forja que ho decoren i també comparteixen les grans formes circulars. El que ha desaparegut en el vitrall conservat és el roser i en el seu lloc hi ha orenetes sobrevolant les formes geomètriques. En la part superior el text a llapis: "ojo baldosillas ver si se cargaron" [lectura dubtosa]. En la part inferior el número 6 i el text: "Escala 1:10".

Dibuix de vitrall per a frontispici de claraboia

Dibuix de vitrall per a frontispici de claraboia, amb unes grans formes circulars amb garlandes florals (roses) sostingudes per grans llaçades i en la part superior també ornamentació de garlandes florals de roses. En el marge superior dret un petit croquis a llapis amb l'esquematització d'una garlanda. Possiblement és una versió del vitrall del frontispici de la claraboia de la Casa de Lactància de Barcelona obra de l'arquitecte Antoni de Falguera: l'estructura arquitectònica del vitrall és la mateixa, estan marcades les peces de forja que ho decoren i també comparteixen les grans formes circulars.

Dibuix de vitrall per a tarja amb motiu floral

Dibuix de vitrall de dues targes, la primera amb l’esbós de la decoració floral (roses) acolorit, l'altra a sota de la primera sol amb el dibuix de vitrall a llapis de l'estructura. Hi ha diverses anotacions a llapis 1 tarja, tarja 2 y F.

Dibuix de vitrall per a claraboia

Dibuix de vitrall per a claraboia Hi ha dibuixada i acolorida la meitat de la claraboia, aquesta es divideix en dues parts. La part central de forma rectangular amb acabament semicircular, amb una senzilla decoració de motius vegetals, combinats amb vidre blanc. Al seu voltant una bordura floral on s'alternen dos tipus de flors una d'elles lliris. Les fulles són de formes ondulants imitant el coup de fouet modernista.

Dibuix de vitrall per a claraboia

Dibuix de vitrall per a claraboia. Hi ha dibuixada i acolorida la meitat de la claraboia, aquesta es divideix en dues parts. La part central de forma rectangular amb acabament semicircular, amb una senzilla decoració de motius vegetals, combinats amb vidre blanc. Al seu voltant una bordura floral on s'alternen es lliris amb els gira-sols, Les fulles són de formes ondulants imitant el coup de fouet modernista. En la part baixa una bordura tova recorre tot el perímetre. Aquest darrer element es característic de l'arquitectura i els elements decoratius dissenyats per l'arquitecte Jeroni F. Granell, soci de l’Empresa. En la part inferior esquerra la inscripció: Escala de 1-10

Dibuix de vitrall per a finestra amb decoració floral

Dibuix de vitrall per a finestra on hi ha representat el que sembla una gelosia de canya de la que pengen glicines en la part esquerra una test amb roses grogues. Hi ha a mà dreta una un espai buit com si hi anés una porta.

Dibuix de vitrall per a finestral amb decoració floral

Dibuix de vitrall per a finestral format per tres obertures rectangulars amb les seves corresponents targes. Sol està dibuixada i policromada la finestra central amb motius de fulles i flors, el dibuix de vitrall és un esbós de traç molt lliure, a la resta de les obertures i de les targes està esbossat el dibuix de vitrall de les branques amb fulles. A tinta en la part inferior: Galeria piso pral / Escala 1 x10

Dibuix de vitrall per a finestres amb decoració floral

Dibuix de vitralls de finestres, fan conjunt per parelles, el primer i el quart dibuix de vitrall i el segon i el tercer dibuix de vitrall. El primer i el quart representes dues finestres rectangulars acabats en trilobat el central de forma quadrangular. La part superior i inferior porta com a motiu decoratius gira-sols. Les formes ens basen en tipologies gòtiques. El segon i el tercer son dos badius d'un únic finestral, el motiu representat són diverses flors estilísticament tenen clara influència oriental

Dibuix de vitrall per a finestra amb motiu floral pel Sr. Grau Cuyás

Dibuix de vitrall per a finestra amb motiu floral per al Sr. Grau Cuyàs. En cara que hi ha el segell del taller Granell y Cia, el dibuix és anterior a la creació d'aquesta empresa. Segell casa Granell & Cia en la part inferior dreta. Ptas 150 .- Escala 1-10. En la part del darrera hi ha el nom: Sr. Grau Cuyás

Dibuix de vitrall per a finestra amb motius florals i vegetals

Dibuixos de vitrall per a finestra i trobem representades dues obertures rectangular amb acabament en un lòbul de fora quadrangular. El motiu de decoratius és una bordura de plantes de llargues tiges que s'entrellacen entre elles (fulla del castanyer) i flors arrodonides . El camper del vitralls és una retícula rectangular de vidre transparent

Dibuix de vitrall per a finestra amb paisatge

Dibuix de vitrall per a finestra. Hi ha una part central amb motius florals, amb glicines que pengen i lliris que sorgeixen de la part inferior, aquesta part central està emmarcada per motius florals diversos, hortènsies campanetes Verticalment hi ha una columna al centre que parteix el vitrall, amb capitell en forma de bulb, amb decoració vegetal i floral molt sintètica de influència secessionista vienesa. Sol està policromat la meitat esquerra del dibuix de vitrall.

Dibuix de vitrall per a finestra amb motiu floral en la part central pel Sr. Pi Gibert

Dibuix de vitrall per a finestra amb motiu floral en la part central pel Sr. Pi Gibert. En el marge superior dret a llapis la paraula PI En la part inferior també a llapis: groc 578, cristal Pi Gibert mostres sin falta. Són dos projectes per a un mateix vitrall. Aquest disseny és un detall de la part central del projecte de vitrall. En la part posterior un croquis

Dibuix de vitrall per a finestral amb gerro amb flors

Dibuix de vitrall per a finestral acabat en arc carpanell amb decoració de gerro amb flors en la part central sobre una peanya de motius vegetals i garlandes de cintes i vegetals en la part superior tot el conjunt va envoltat per una bordura de corones de llorer entrellaçades. Els elements decoratius són propis dels repertoris barrocs. Hi troben diverses anotacions numèriques amb les mides. En el marge inferior dret del dibuix es veu parcialment el segell de la casa Rigalt, Granell y Cia.

Dibuix de vitrall per a finestra de l'escala

Dibuix de vitrall per a finestra del vestíbul de l'escala del pis 1er. Vitrall decorat en la part superior per un oval allargassat al que envolten dues garlandes vegetals, en el centre hi ha dibuixat un gargot. En la part superior es troba el text a tinta: Ventanas Escalera i a llapis: 3 iguales. En la part inferior hi ha escrites les mesures.

Dibuix de vitrall per a finestra amb tarja amb motius florals i vegetals

Dibuix de vitrall per a finestra de dos batents amb tarja rectangular en la part superior. Tant la tarja com les dues obertures de la finestra van decorades amb formes florals i vegetals de línies corbes. Trobem el bordó tou característic en les obres de l'arquitecte Granell envoltant tant les finestres com la tarja. En la part inferior Escala 1 por 10

Dibuixos de vitralls per a finestrals amb motius florals i vegetals

Dos dibuixos de vitralls amb motiu florals per a finestral, en la part superior de cada un dels projectes hi ha les lletres A,B,C, això ens indica que són tres models ornamentals diferents per a la mateixa obertura. En el lateral dret hi ha diversos croquis del finestral així com les anotacions: 2 juegos, i en la part inferior dreta a llapis: americano = cristales biselados. També es troba un senzill croquis en la part posterior.

Dibuix de vitrall per a finestral amb motiu florals

Dibuix de vitrall amb estructura de dues obertures en la part inferior i bordura. Està dibuixat i acolorit la meitat del projecte, en l'obertura dreta es troba representat un motiu floral molt simplificat dins d'una forma romboïdal amb camper reticulat quadrangular. Al voltant una bordura de formes ovals seriades amb altres circulars i quadrangulars.

Fotografia de vitrall per a claraboia de motiu floral

Fotografies de vitrall per a claraboia de motiu floral de llargues i sinuoses tiges, pròpies de la corrent modernista. Recorden els dissenys que realitza l'arquitecte J.F. Granell. En la part posterior escrit a llapis el núm. 3.

Dibuix de motiu decoratiu vegetal per a vitrall

Dibuix de motiu decoratiu vegetal per a vitrall, són dues sanefes amb fulles que en recargolen sobre si mateixes en tons grocs sobre un motiu en blau. Estan policromades les quatre centrals. Recorden a la bordura que decoren els finestrals del pavelló d'administració de l'Hospital de sant Pau. En el centre el text: groc clar, blau

Dibuix de vitrall per a finestral amb motiu vegetal i geomètric

Dibuix de vitrall per a finestra, amb acabament semicircular són dos models diferents per a la mateixa obertura, en el de la dreta hi ha sanefes horitzontals així com la bordura que envolta el conjunt amb formes romboïdals amb fulles d'acant i una ciba en la part central, la finestra central hi ha dibuixada una ornamentació clàssica amb garlandes volutes i fulles d'acant, aquest vitrall està projectat per estar fet amb vidre emplomat i decoració en vidre a l'àcid. Tots dos projectes sol tenen acolorit la meitat de dibuix en el de la dreta hi ha diverses anotacions a llapis que fan referència a la tonalitat del vidre que ha d'anar. En la part inferior de cada un dels projectes: nº1 / nº2.

Dibuix de vitrall per a finestral amb motiu vegetal i geomètric

Dibuix de vitrall per a finestra, amb acabament semicircular són dos models diferents per a la mateixa obertura, en el segon model la decoració és més senzilla, es repeteixen les formes romboïdals amb una flor en el centre amb una ciba. L'obertura central és una xarxa rectangular amb peces romboïdals en les interseccions. Tots dos projectes sol tenen acolorit la meitat de dibuix en el de la dreta hi ha diverses anotacions a llapis que fan referència a la tonalitat del vidre que ha d'anar. En la part inferior de cada un dels projectes: nº1 / nº2.

Dibuix de vitrall per a finestra de tribuna amb dos models decoratius: geomètric i vegetal

Dibuix de vitrall per a finestra de tribuna, estan dibuixades les dues obertures laterals i part de la tarja superior de l'esquerra. Hi ha dos models decoratius representats, en l'obertura de la dreta formes geomètriques romboïdals, en l'esquerra motius vegetals de clara vinculació oriental. Hi ha diverses anotacions en els laterals que fan referència a elements tècnics.

Dibuix de vitrall per a finestra amb copa amb fruites en la tarja pel Sr. Serra

Dibuix de vitrall per a finestra la decoració es troba a la tarja superior on hi ha dibuixada i policromada una copa plena de fruites, a sota una bordura de fulles d'acant que es cargolen, sobre un camper blau, l'obertura principal és una retícula de formes rectangulars amb una senzilla bordura amb closques als angles. En la part inferior a llapis: 7 iguales, i a tinta: Escala 1:10. En la part posterior S. Serra

Results 601 to 700 of 990