Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 18 resultados

Descripción archivística
Litografia F. y R. Bastard Serie
Imprimir vista previa Ver :

Productes de papereria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions, cromos), impresos administratius (pòlisa) i papers de valor (títols d'accions).

Productes de perfumeria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de perfumeria.

Productes de papereria

La sèrie conté elements impresos de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions), impresos administratius (formularis, llibretes d'estalvi) i papers de valor (títols d'accions).

Productes metal·lúrgics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de metall. Comprèn fonamentalment plomes d'escriure.

Materials tèxtils

Comprèn els elements gràfics emprats en l'etiquetat o envasat de productes tèxtils utilitzats com a material en la costura o la confecció, tals com llanes, fils, cordons, teixits, etc.

Begudes, vins i licors

Comprèn els productes gràfics utilitzats per a etiquetar ampolles de begudes, fonamentalment vins, licors o begudes carbòniques. Es troben diferents tipus d'etiquetes, que corresponen a les diferents parts de l'ampolla on anaven situades: etiquetes frontals, contraetiquetes, llunetes, segells, etc.

Productes de confecció

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar productes tèxtils de confecció, tals com mitjons, mitges, roba interior, etc.

Productes farmacèutics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes farmacèutics, tant medicaments com apòsits per fer cures.

Productes de drogueria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de drogueria.

Productes de perfumeria

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de perfumeria i d'higiene.

Publicitat comercial

Comprèn els productes gràfics utilitzats amb una finalitat publicitària relacionada amb productes comercials. Abraça productes de tipus diversos, com establiments comercials, venda de productes

Etiquetes i envasos

Comprèn un conjunt d'elements impresos utilitzats per a la presentació, l'envàs o l'etiquetat de productes comercials. Recull les següents tipologies de productes: Productes d’alimentació; Begudes, vins i licors; Materials tèxtils; Productes de confecció; Productes de drogueria; Productes farmacèutics; Productes metal•lúrgics; Productes de perfumeria

Productes d’alimentació

Comprèn els productes gràfics utilitzats per a envasar o etiquetar productes d'alimentació, fonmentalment rebosteria i confiteria.

Productes de confecció

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de confecció.

Imatge corporativa

Comprèn dos sobres amb la capçalera de la Litografia Bastard amb dues denominacions diferents de la mateixa: Litografía Hijos de J. Bastard i Litografía F. y R. Bastard.

Productes de drogueria

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de drogueria, tals com netejadors, tints, tinta o productes per al calçat.

Productes farmacèutics

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes farmacèutics.