Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 18 resultados

Descripción archivística
Litografia F. y R. Bastard Serie
Imprimir vista previa Ver :

Productes de papereria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions, cromos), impresos administratius (pòlisa) i papers de valor (títols d'accions).

Productes de perfumeria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de perfumeria.

Productes de papereria

La sèrie conté elements impresos de diverses tipologies de productes de papereria: impresos socials (recordatoris, participacions), impresos administratius (formularis, llibretes d'estalvi) i papers de valor (títols d'accions).

Productes metal·lúrgics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de metall. Comprèn fonamentalment plomes d'escriure.

Productes de drogueria

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de drogueria.

Productes de perfumeria

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de perfumeria i d'higiene.

Materials tèxtils

Comprèn els elements gràfics emprats en l'etiquetat o envasat de productes tèxtils utilitzats com a material en la costura o la confecció, tals com llanes, fils, cordons, teixits, etc.

Begudes, vins i licors

Comprèn els productes gràfics utilitzats per a etiquetar ampolles de begudes, fonamentalment vins, licors o begudes carbòniques. Es troben diferents tipus d'etiquetes, que corresponen a les diferents parts de l'ampolla on anaven situades: etiquetes frontals, contraetiquetes, llunetes, segells, etc.

Productes de confecció

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar productes tèxtils de confecció, tals com mitjons, mitges, roba interior, etc.

Productes farmacèutics

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes farmacèutics, tant medicaments com apòsits per fer cures.

Publicitat comercial

Comprèn els productes gràfics utilitzats amb una finalitat publicitària relacionada amb productes comercials. Abraça productes de tipus diversos, com establiments comercials, venda de productes

Etiquetes i envasos

Comprèn un conjunt d'elements impresos utilitzats per a la presentació, l'envàs o l'etiquetat de productes comercials. Recull les següents tipologies de productes: Productes d’alimentació; Begudes, vins i licors; Materials tèxtils; Productes de confecció; Productes de drogueria; Productes farmacèutics; Productes metal•lúrgics; Productes de perfumeria

Productes d’alimentació

Comprèn els productes gràfics utilitzats per a envasar o etiquetar productes d'alimentació, fonmentalment rebosteria i confiteria.

Productes de confecció

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes de confecció.

Imatge corporativa

Comprèn dos sobres amb la capçalera de la Litografia Bastard amb dues denominacions diferents de la mateixa: Litografía Hijos de J. Bastard i Litografía F. y R. Bastard.

Productes de drogueria

Comprèn els elements gràfics utilitzats per a etiquetar envasos de productes de drogueria, tals com netejadors, tints, tinta o productes per al calçat.

Productes farmacèutics

Comprèn els expedients per a la realització d'encàrrecs d'impresos comercials relacionats amb productes farmacèutics.