Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 25376 resultados

Descripción archivística
Imprimir vista previa Ver :

18744 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Conferència Pep Bonet

 • ES MDB MDB ADI-08-04-18
 • Unidad compuesta
 • [197-]
 • Parte deADI FAD

Es tracta del negatius de les fotografies preses durant la conferència de Pep Bonet a l'ADI-FAD.

Documentació audiovisual

 • ES MDB MDB ADI-02-05-01
 • Unidad compuesta
 • [198-]-
 • Parte deADI FAD

Es tracta de la documentació audiovisual produïda i rebuda per l'ADI-FAD.

Una petita part d'aquesta col·lecció són publicacions comercials d'entitats alienes a l'ADI-FAD, que tenen com a objectiu ser distribuïdes o venudes:

 • Orona tds tecnología, diseño y servicio. El ascensor del mañana que da vida a sus ideas (VHS)
 • L’ofici artesà en l’entorn arquitectònic (VHS)
 • Vídeo Industrial DZ (VHS)

La resta es tracta de documents que no han estat publicats i que enregistren diverses activitats i esdeveniments portats a terme per l’ADI-FAD:

 • ADI-FAD: 25 años de diseño industrial (VHS)
 • ADI-FAD: 25 anys (versió en català) (VHS)
 • ADI-FAD disseny (versió en anglès) (VHS)
 • Filmaciones base para vídeo 25 años (VHS)
 • Artespaña: Títulos inéditos de diseño (VHS)
 • Fórmica (VHS)
 • Fórmica (VHS)
 • Premis Delta [s.d.] (VHS)
 • Premis Delta 1984 (VHS)
 • Premis Delta 1986 (VHS)
 • Premis Delta 1988 (casset)
 • Premis Delta 1988. Taula Rodona: sessió crítica ADI (BETA)
 • Taula Rodona Premis Delta 1988 (VHS)
 • Premis Delta 1991 (VHS)
 • Premis Delta 1991 (BETAMAX)
 • Premis Delta 1996 (VHS)
 • Premis Delta 1997 (VHS)
 • Premis ADI-FAD 2003. Palau Pedralbes (DVCAM)
 • Premis Delta 2005 (VHS)
 • Medalla ADI 2002 (VHS)
 • Medalla ADI 2002 (VHS)
 • Concurs Nescafé 1998 (VHS)
 • ADI-FAD Vinçon. Medalles ADI 1987 (VHS)
 • Converses sobre la moció a la Mesa del Parlament, 11 desembre 2000 (casset)
 • Miquel Barceló, 11 desembre 2000 (casset)
 • Premios INFAD 1988 (casset)
 • Salón Vinçon. Presentación libro (casset)
 • ADI-FAD (versió en castellà) (U-matic )
 • ADI-FAD Vinçon (U-matic)
 • Indústrias plásticas Trilla (format desconegut)

Documents amb contingut desconegut:

 • 6 cintes BETA
 • 1 casset

Casa Joan Busquets

 • ES MDB 3-405
 • Fondo
 • 1753 / 1982

El fons conté la documentació generada en el decurs de l’activitat del taller d’ebenisteria i botiga de mobles Casa Busquets, des de la seva formació fins el seu tancament, així com documents personals i familiars dels membres de la família.

La part majoritària és la composta per la documentació generada per l'activitat de l’empresa. Inclou un bloc de documents relacionats amb la gestió administrativa i comptable del taller, que cobreix només algunes dècades del segle XX, i permet reconstruir aspectes com els canvis societaris, els moviments econòmics o la clientela de l’empresa. Una sèrie de gran rellevància en quant a volum i contingut informatiu és la constituïda pel mostrari fotogràfic que recull la producció de mobles de la Casa Busquets, amb unes 1.800 imatges. Aquest mostrari ofereix un testimoni fidedigne de la producció del taller i el seu llarg abast temporal permet estudiar l’evolució estilística i el consum de mobles de manera contínua durant un ampli període. És remarcable l’existència de 86 plànols de construcció de mobles, alguns d’ells aquarel·lats i a escala 1:1.

Així mateix, el fons conté una secció de documents de la família Busquets que abasta un període que va des de mitjans del segle XVIII fins a la meitat del segle XX. Comprèn fonamentalment documents relacionats amb la gestió del patrimoni de la família, actes notarials i fotografies familiars.

En el fons apareix representada també l’activitat de la Sala d’Exposicions Busquets, amb documents que fan referència a les obres pictòriques exposades.

Casa Joan Busquets

Poders notarials

Comprèn quatre poders notarials en els que una persona dóna autoritat a una altra per actuar jurídicament.

Àpoques i reconeixements de deutes

La unitat està composta per vint-i-dues àpoques o cartes de pagament en les quals el creditor declara haver rebut del deutor allò que aquest li devia. Moltes d'aquestes àpoques es deuen als acords de dots per als casaments. Comprèn alguns esborranys dels documents. Inclou també dos reconeixements de deutes o debitoris en els quals els deutors es comprometen a saldar el seu deute.

Gestió de les propietats a Guimerà

La unitat recull la documentació creada a partir de la gestió de les propietats de la família Busquets ubicades a Guimerà. Es compon de vuit escriptures de venda de les terres, algunes d'elles acompanyades d'un rebut; una escriptura de redempció; cinc documents sobre l'usdefruit de les terres. Inclou també alguns esborranys.

Imatge corporativa

Documents que mostren la imatge gràfica de l'empresa que identificava el taller en els seus mitjans de difusió i en els mobles que fabricava.

C. Cruxent. Targeta publicitària

Targeta publicitària amb la inscripció "Barcelona / La paleta de Velasquez [sic] / C. Cruixent / Artículos de dibujo / pintura y architectura [sic] / Ciudad, 9 tienda".

Gestió comercial

La sèrie està formada per documents relacionats amb la gestió comercial dels productors del fons. Conté 3 targetes: dues de Magín Pallarols i una de la Casa Pallarols.

Targeta de Magin Pallarols

Targeta impresa, de forma rectangular, de Magín Pallarols. Al revers, hi ha notes manuscrites en llapis.

"Le moniteur de la Mode"

Diverses làmines soltes (núms. 693, 696,711, 717, 720, 726, 729, 732, 735, 744, 756, 765, 768, 785, 791). En algunes hi consta a la part inferior o superior el segell "Correo de la moda".

Rigalt, Granell i Cía.

 • ES MDB 3-401
 • Fondo
 • 1850 / 1984

El fons Rigalt i Granell comprèn la producció documental generada per l’activitat del taller de vitralleria constituït per diferents membres de les famílies Rigalt i Granell, des de la seva creació el 1890 fins al seu tancament el 1984. A més, aplega documents de la família Granell, especialment del mestre d’obres Jeroni Granell i Mundet i el seu fill, l’arquitecte Jeroni F. Granell i Manresa.

Una part petita del fons correspon a les activitats de gestió del taller, amb una documentació molt escassa i sense seqüències continues. Abasta fonamentalment la gestió econòmica, amb alguns esborranys d’informació comptable i de facturació i uns llibres de registre de comandes, que comencen a partir de 1942. La gestió comercial té més entitat, amb l’existència d’un bon nombre de mostraris fotogràfics o impresos, que abracen diferents èpoques i permeten conèixer l’abast de la seva presència al mercat.

El gruix del fons correspon al material gràfic relacionat amb la realització dels projectes de vitralls: esbossos, dibuixos i fotografies. Amb uns 3.700 dibuixos i unes 2.300 fotografies, aquestes tipologies donen compte de l’extensa activitat portada a terme pel taller, i permeten resseguir les tècniques de fabricació, els estils artístics, els motius iconogràfics o els tipus d’edificis als que anaven destinats els vitralls. Malgrat l'absència d’informació de gestió sobre el destí final dels dibuixos projectats, el seu volum i ampli abast cronològic donen testimoni de la presència i característiques del vitrall decoratiu al llarg de tot un segle, i són una font per a l'atribució de l’autoria de vitralls efectivament realitzats.

És destacable també la presència en el fons d’un important conjunt de recursos informatius de suport per a l’activitat del taller: està format per llibres de làmines i repertoris de models i motius, tant nacionals com estrangers, o fotografies de projectes. En gran part les làmines estan disgregades de la seva publicació original i ens han arribat només els fulls solts. Tanmateix constitueixen també una font valuosa per a resseguir les influències rebudes i la procedència dels models emprats.

Casa Rigalt i Granell

Documentació impresa

Conjunt d'imatges que comprèn làmines soltes procedents de diferents repertoris d'imatges i fotografies.

Retrat d'un home

 • Retrat d'un home, de cos sencer, dempeus, probablement de nom Carlos Portas, amb una mà recolzada en una cadira i amb una balustrada i una cortina la fons.
 • Inscripcions: a l'anvers: "A mi querido primo Jaime Soler / Carlos Portas" (manuscrit).
 • Targeta de visita

Col·lecció de fotografia antiga del Museu del Disseny de Barcelona

 • ES MDB C-01
 • Col·lecció
 • [entre 1850 i 1981]

La col·lecció de fotografia antiga del Museu del Disseny comprèn fotografies de gènere costumista i, majoritàriament, retrats. Es tracta de retrats d’estudi de fotògrafs diversos, molts d’ells individuals, de dones, homes i nens, la majoria dels quals són anònims. El format que té més presencia és la targeta de visita, encara que també hi ha exemplars de targeta cabinet, boudoir i imperial.|Aproximadament 600 fotografies ens han arribat com a exemplars solts i unes 200 estaven instal·lades en dos àlbums. Els àlbums són un bon exemple de col·lecció d'aquesta tipologia de document gràfic, molt comú en la segona meitat del segle XIX fins a la segona dècada del segle XX.

Majoritàriament, les imatges estan fetes per fotògrafs establerts a Barcelona, principalment dels estudis Fotografia Española, Rovira y Durán, Napoleon, Pujada y Compañía i Gustavo Larauza. N’hi ha també procedents d’altres indrets d'Espanya i de la resta d’Europa. Cal destacar l’existència de fotomuntatges, coneguts com a mosaics, obra d’André Disdéri.

Museu Tèxtil i d'Indumentària

Imatge digital de l'àlbum de fotografies amb targetes de visita

Imatge digital de l'àlbum de fotografies probablement creat per un col·leccionista, format per retrats, paisatges i reproduccions de pintures, majoritàriament en format de targeta de visita. Conté la disposició original de les fotografies que contenia l'àlbum, tal com es va trobar originàriament. La imatge ha estat obtinguda per digitalització realitzada pel Museu del Disseny, dins del marc del projecte Open Challenge II, el març de 2016.

Homes

Comprèn fotografies amb retrats d'homes. Predominen els realitzats per establiments espanyols i majoritàriament de Barcelona. N'inclou d'altres també realitzats per fotògrafs de la resta d'Espanya i de França.

Retrat d'un home

 • Retrat d'un home, de cos sencer, dempeus, amb un decorat al fons amb motius vegetals.
 • Inscripcions: a l'anvers "Junta de Museus / Biblioteca" (segell humit amb un escut de Barcelona i el text invertit). Al revers: "Junta de Museus / Biblioteca" (segell humit amb un escut de Barcelona)

Firenze. Il Duomo

 • Basílica de Santa Maria del Fiore, catedral de Florència, coneguda també com el Duomo.
 • Inscripcions: al revers: "3020 / Firenze. Il Duomo" (imprès en una enganxina) "Giacomo Brogi / Fotografo - Editore. / 15, Lung'Arno delle Grazie / Firenze. / Estese colezzioni di Vedute d'Ittalia, d'Egitto e di Palestina edite in quattro formati / Fotografie dei Disegni della galleria di Firenze riprodotte degli originali / Grandissimi Panorama di un sol pezzo / Grandiosa collezzione delle principali dipinture delle Gallerie d'Europa" (imprès)

Port de Como

 • Port de Como, al llac homònim, a Itàlia. En primer terme, barques atracades en un moll. A banda i banda d'una de les boques del port hi ha dues torres.
 • Inscripcions: al revers: "Nessi / Corso Vittorio Emanuele / Vicolo del piazzolo, Nº 555 / Como" (imprès)

Firenze. Loggia dell'Orgagna

 • Loggia dels Lanzi, coneguda també com a Loggia de la Signoria, o Loggia de l'Orcagna, edifici amb arcades amb diverses estàtues al seu interior, a la plaça de la Signoria, a Florència.
 • Inscripcions: al revers: "Firenze. Loggia dell'Orgagna" (imprès en una enganxina) "Giacomo Brogi / Fotografo - Editore. / 15, Lung'Arno delle Grazie / Firenze. / Estese colezzioni di Vedute d'Ittalia, d'Egitto e di Palestina edite in quattro formati / Fotografie dei Disegni della galleria di Firenze riprodotte degli originali / Grandissimi Panorama di un sol pezzo / Grandiosa collezzione delle principali di pinture delle Gallerie d'Europa" (imprès)

Lucerne (lac des IV Cantons)

En primer terme un port i, a l'altre banda d'un llac, diversos edificis entre els quals destaca una església amb dos campanars, probablement a Lucerna, al llac dels Quatre Cantons, a Suïssa. Inscripcions: a l'anvers: "nº 447 Lucerne (lac des IV Cantons)" (imprès). Al revers: "Suisse / Savoie / Garcin / Photographe à Genève / Midi de la France" (imprès)

Àlbum de targetes de visita

Àlbum de fotografies, probablement creat per un col·leccionista, format per retrats, paisatges i imatges de pintures, tots en format de targeta de visita excepte tres fotografies localitzades soltes dins l'àlbum. Els retrats són de persones no identificades. Els paisatges corresponen a indrets de França, Suïssa i Algèria. Les pintures reproduïdes són obra de pintors francesos del segle XIX. La procedència geogràfica dels autors de la fotografia és principalment França, tot i que hi ha també del Regne Unit, Suïssa, Itàlia i Algèria. Les poques inscripcions existents a l'àlbum i en els reversos estan escrites en francès.

Fotografia costumista i retrats

Conjunt de fotografies d'estudi, majoritàriament retrats de la tipologia targeta de visita, del període comprès entre la segona meitat del segle XIX fins els anys 30 del segle XX. Aquest format, patentat pel fotògraf francès André Adolphe Eugène Disdéri, va ser molt popular en la segona meitat del segle XIX, instaurant com a pràctica social la seva realització, intercanvi i col·lecció. Destaca la presència de dotze fotomuntatges amb imatges de personalitats famoses en l'època, corresponents a una època molt primerenca de la fotografia, en què no era massa habitual aquest format. És remarcable també la presència del segell d'un editor (I. López) en algunes fotografies, com és el cas dels fotomuntatges o les fotografies de personatges famosos de l'època.

Retrats

Es composa d'un conjunt d'imatges amb retrats d'estudi. El retrat és la tipologia més nombrosa de la col·lecció pel que fa a la imatge representada. Predominen els retrats de persones soles, sobretot els de dones i d'homes, i amb menys volum, els de nens i de grups de persones. El format de les fotografies és, principalment, la targeta de visita.

Nens

Comprèn fotografies amb retrats de nens. Predominen els realitzats per establiments espanyols i majoritàriament de Barcelona. N'inclou d'altres també realitzats per fotògrafs de la resta d'Espanya i de fora d'Espanya.

Recursos d'informació

Comprèn documents reunits pels productors del fons com a recurs d'informació per portar a terme les activitats del taller. Inclou majoritàriament material gràfic publicat, com llibres de làmines i làmines soltes extretes d'aquest tipus de publicacions. També es troben alguns dibuixos originals d'artistes vinculats al taller.

Resultados 1 a 100 de 25376