Visual

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Visual

Termes equivalents

Visual

Termes associats

Visual

8353 Descripció arxivística results for Visual

8353 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Cadira amb pala central

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0697
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira, el respatller amb una pala central que reposa en un travesser. Vista frontal.

Cadira amb pala central

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0667
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira. El respatller consta d' una pala central entre dos travessers i les potes són de secció quadrangular. Vista frontal.

Cadira amb respatller hexagonal

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0661
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira amb el respatller en forma hexagonal i entapissat. El seient també està entapissat i les potes són acanalades. Consta una inscripció amb un nom il·legible i "(Sicomoru [lectura dubtosa]) 4". Vista frontal i lateral. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira amb respatller hexagonal

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0662
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira amb el respatller en forma hexagonal i entapissat. El seient també està entapissat i les potes són rectilínies. Consta la inscripció "Tipo III". Vista frontal i lateral.

Cadira amb respatller hexagonal

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0673
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira amb el respatller de forma hexagonal. També consta un dibuix d'un motiu floral. Vista frontal .

Cadira apilable Enea. Plànol.

Plànol de la cadira apilable Enea. Es mostren els connectors per unir diferents cadires, a escala 1:1. Hi ha dos tipus de connectors, els del reposa-braços, que tenen una forma arrodonida i els connectors de terra, amb formes més quadrades.

Cadira apilable Enea. Plànol.

Plànol de la cadira apilable Enea. Es mostren dos files de cadires en alçat frontal a escala 1:5 on es representa l'alineació de les cadires.

Cadira apilable Enea. Plànol.

Plànol de la cadira apilable Enea. Es mostra una fila de tres cadires en alçat frontal juntament amb els connectors de les mateixes a escala 1:5.

Cadira apilable Enea. Plànol.

Plànol de la cadira apilable Enea. Es mostra tres cadires, dues en alçat lateral i una en frontal a escala 1:5.

Cadira apilable Enea. Plànol.

Plànol de la cadira apilable Enea. Es mostra en alçat lateral on es representa l'apilabilitat de les cadires a escala 1:5

Cadira apilable Enea. Plànols.

 • ES ES MDB 3-449-02-02-01-01-03-RIC-0052
 • UDC
 • 1991-12-03 / 1992-01-24
 • Part of Fons André Ricard

Plànols de la cadira apilable Enea. Es mostra en alçat frontal, lateral, i planta. També inclou plànols referents als connectors de les cadires. Conté 8 fitxers digitals.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0724
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços entapissada. Vista tridimensional. En el revers el segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0728
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços entapissada. Vista frontal. En el revers consta la inscripció "Secció A" i línies en llapis.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0997
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb una pala central en el respatller. Consta la inscripció "3 banqueta rebedor" i dibuixos de detalls de la cadira. Vista frontal.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0989
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços. Vista frontal.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0994
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb una pala central en el respatller. Vista frontal.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0722
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços que recorda a una cadira de boga. Vista frontal i lateral. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0726
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços. Vista tridimensional. En el revers hi ha un esbós.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0727
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb el respatller calat. Vista frontal.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0730
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços. Vista frontal, lateral i superior.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0723
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb una pala central. Conté el fragment d'una anotació que no fa referència al projecte de la cadira i esbossos. Vista frontal i lateral. Inclou mesures. En el revers hi ha una anotació il·legible.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0725
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços. Vista tridimensional.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-0019-001
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços d'estil barroc entapissada i amb un escut amb la bandera catalana. Vista frontal i lateral. En el revers hi ha un esbós.

Cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0992
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços entapissada. Consta la inscripció "Banqueta tocador". Vista frontal.

Cadira de braços Drac. Plànol

Plànol de secció de la unió de la cadira de braços Drac a escala 1:5. Es mostra l'estructura d'alumini de la cadira i les peces que la uneixen.

Cadira de braços Drac. Plànol

Plànol de la cadira de braços Drac. Es mostra en alçat frontal , lateral , posterior, i planta superior del respatller a escala 1:5. També hi ha un plànol de secció de la mateixa zona.

Cadira de braços Drac. Plànol

Plànol de la cadira de braços Drac. Es mostra una vista general de l'estructura d'alumini a escala 1:4 i la secció de les potes i els peus de la cadira a escala 1:1.

Cadira de braços Drac. Plànol

Plànol de la cadira de braços Drac. Es mostra en alçat frontal , lateral i planta superior del seient a escala 1:5. També hi ha un plànol on es mostra la posició del respatller i el seient.

Cadira de braços Drac. Plànols

Plànols de la cadira de braços Drac produïda per Amat dins el marc de la Olimpíada Cultural. L'any 1991 es va demanar a 38 dissenyadors que realitzessin productes relacionats amb el moblament i el parament d'una casa. Van ser exposades a l'exposició "Casa Barcelona". André Ricard va dissenyar la cadira de braços Drac, que tenia la particularitat de no tenir suport a la zona del respatller. Els plànols mostren l'alçat frontal, lateral, i secció de la cadira i les parts que la composen. Conté 5 fitxers digitals

Cadira de braços i butaca pel Dr. Sanchís

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0991
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços i butaca pel Dr. Sanchis. Consta la inscripció a l'angle inferior esquerre "Dr. Sanchis". Vista frontal. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira de braços pel Sindicat de Metges

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0729
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços pel Sindicat de Metges. Consta la inscripció "Sindicat de metges - Sala d'actes". Vista tridimensional.

Cadira de braços pel Sr. Bofill

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0990
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb una pala central en el respatller, pel Sr. Bofill. Consta la inscripció "Banqueta Sr. Bofill (E.)". Vista frontal. En el revers segell en tinta blava "R - A. Badrinas Diagonal, 460 Barcelona".

Cadira de braços pel Sr. Fontanelles

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0996
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços amb una pala central en el respatller, pel Sr. Fontanelles. Consten les inscripcions "Sr. Fontanelles [lectura dubtosa]", "Noguera" i "pota tauleta ì [paraula il·legible]". Vista frontal.

Cadira de braços per la Sra. Riera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0995
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços per la Sra. Riera. Amb la inscripció "Banqueta vestibul Sra. Riera". Vista frontal.

Cadira de braços per la Vda. Riera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-U0731
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de braços per la Vda. Riera. El respatller forma una línia continua amb els braços de la cadira. Consta la inscripció "2 chicranda Vda. Riera". Vista frontal, lateral i superior. En el revers esbossos.

Cadira de despatx

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0676
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de línies rectes amb un motiu quadrangular en el faldó del seient. Consta una inscripció mig esborrada i la paraula "Despatx" escrita al damunt. Vista tridimensional.

Cadira de menjador

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0694
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de menjador. El respatller amb una pala central que reposa en un travesser inferior. Consta la inscripció "Menjador". Vista frontal. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira de menjador pel Sr. Lluch

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0709
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de menjador pel Sr. Lluch. Consta la inscripció "Silla comedor Sr. Lluch [lectura dubtosa]". Vista frontal.

Cadira de menjador pel Sr. Mallol

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-0018-002
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de dues cadires de menjador pel Sr. Mallol. Tot i que no consta cap inscripció, el projecte és igual a l'anterior excepte per la tapisseria d'una de les cadires. Vista frontal.

Cadira de menjador pel Sr. Mallol

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-0018-001
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de dues cadires de menjador pel Sr. Mallol. Consta la inscripció "Sr. Mallol = E 1:10 Cadires menjador (dues solucions a escollir)". Vista frontal. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira en sicòmor

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0672
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de línies rectes amb el respatller de forma trapezoïdal. Consta la inscripció "2 cadires Sicomoro" Vista frontal, lateral i superior.

Cadira en tres posicions

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0669
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira repetida tres vegades en posicions lleugerament diferents entre esbossos de formes geomètriques. Vista tridimensional.

Cadira entapissada

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0671
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira entapissada. Les potes davanteres presenten una curvatura en la part superior.

Cadira entapissada

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0665
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira entapissada amb el respatller amb tres ondulacions en el perfil superior. Vista tridimensional.

Cadira estil Adam

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0711
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira d'estil anglès Adam. Hi ha dos models de cadira que il·lustren l'evolució del projecte fins a la tercera cadira que és la proposta final. Consten les inscripcions "Calco de una silla Adam histórica", "Calco de la silla que les gustava pero no está en el estilo" i "Silla proyectada definitiva". Vista frontal i tridimensional.

Cadira estil Imperi

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0712
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira estil Imperi. Consta la inscripció mig esborrada "85". Vista tridimensional.

Cadira estil Lluis XVI

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0717
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira d'estil Lluis XVI. Conté les inscripcions "Faig esmaltat 80 a 70 pts" i "Caoba verniçada 90 a 95 pts". Vista frontal.

Cadira i butaca

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U1333
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira i una butaca. Vista frontal i lateral de la cadira i vista lateral de la butaca.

Cadira i cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0702
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira i una cadira de braços de línies rectes. Consten les inscripcions "185 a 200", "6 sillonets", "100 ptas", "2 cadires" i "1 de piano [lectura dubtosa]". Vista tridimensional. En el revers esbossos.

Cadira pel Sr. Aymat

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0645
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Aymat. La cadira amb una pala central tallada en el respatller i les potes de secció quadrangular. Conté les inscripcions "Sr Aymat", "Dibuix de [paraula il·legible] Aymat" i anotacions numèriques. Vista frontal. En el revers consta la inscripció "Cadira menjadó Nº 46-Bis Sr. Aymat".

Cadira pel Sr. Batlle

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-0017
 • UDC
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira de menjador pel Sr. Batlle. El respatller amb una pala central que reposa en un travesser inferior.

Cadira pel Sr. Bofill

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0640
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Bofill. La cadira és de línies rectes amb els muntants laterals del respatller rematats per un travesser rectangular ample. Consta un esbós de la vista superior del respatller i seient de la cadira. Vista frontal.

Cadira pel Sr. Cabot

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0706
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Cabot amb una pala central en el respatller. Vista frontal i lateral.

Cadira pel Sr. Escudé

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0715
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Escudé d'estil Reina Anna. Consten les inscripcions "Sr. Escudè" i "8 cadires 2 sillons". Vista frontal i superior del seient.

Cadira pel Sr. Ferrés

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0641
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Ferrés. La cadira és de línies rectes amb un respatller rectangular calat amb dos travessers centrals. Consta la inscripció "4 faig a 30 [i lletres il·legibles ]". Vista frontal i lateral.

Cadira pel Sr. Formosa

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0678
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Formosa. El respatller consta d'una pala central entre dos travessers i les potes són de secció quadrangular. Vista frontal.

Cadira pel Sr. Luis Tarrella

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0705
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Luis Tarrella amb tornejats i pala central en el respatller. Consten les inscripcions "6 cadires roure cerat amb teleret [lectura dubtosa] de boga" i "Luis Tarrella - Los [paraula il·legible]". Vista frontal i lateral. Inclou mesures. En el revers hi ha una anotació numèrica.

Cadira pel Sr. Soler

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0714
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de dues cadires pel Sr. Soler. Consten les inscripcions "Cadira cuarto nens / Soler" i "Dibuix d'en R. Vayreda". Vista frontal i també del perfil lateral del respatller i potes posteriors d'una de les cadires.

Cadira pel Sr. Tossas

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0699
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Tossas. Consta la inscripció "4 cadires roure". Vista frontal, lateral i superior.

Cadira per R. Vayreda

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0688
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira amb la inscripció "[inicial il·legible] D'en R. Vayreda [lectura dubtosa]". El respatller amb una pala central emmarcada per dues barres verticals i un travesser inferior. Hi ha detalls de la pota davantera i el respatller. Vista frontal.

Cadira per la Sra. Escayola

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0693
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira per la Sra. Escayola amb la inscripció "Cadira i sillons Sra. Escayola [lectura dubtosa]". El respatller amb una pala central que reposa en un travesser. Vista frontal. A l'angle inferior esquerre segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Cadira per una sala d'espera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0674
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira amb la inscripció "Silla Sala de espera". El respatller és de forma trapezoïdal i les potes davanteres tornejades en la part superior. Vista tridimensional. En el revers segell en tinta blava "R-A. Badrinas Diagonal, 460 Barcelona".

Cadira per una sala d'espera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0713
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira d'una sala d'espera que recorda a les cadires de boga tradicionals. Consta la inscripció "Cadira Sala d'Espera". Vista frontal. En el revers la inscripció "Dibuix R. Vayreda".

Cadires de braços i taula cerimonial

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-02-BAD-0019-002
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de tres cadires entapissades amb escut i una taula cerimonial. Consten tres cadires del model anterior amb una taula vestida amb tapisseria i un escut central com el de les cadires. Vista frontal.

Cadires estil Adam

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0716
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de dues cadires molt similars d'estil Adam. També consta un esbós d'un detall del respatller. Vista tridimensional.

Cadires pel Sr. Bofill

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-05-01-BAD-U0682
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una cadira pel Sr. Bofill. El respatller amb una pala central que reposa en un travesser inferior i les potes davanteres tornejades. Consten les inscripcions "Sr. Bofill", "6 cadires Sr. Bofill 795" i "2 sillons Sr. Bofill 797". Vista frontal, lateral i superior.

Cafetera Gaggia G6. Plànols

Plànols digitalitzats de la cafetera Gaggia G6 produïda per l'empresa Gaggia Española. Conté 8 fitxers digitals

Cafetera Gaggia. Plànol

Plànol de la cafetera Gaggia, en vista frontal. És una fotografia d'un plànol que originalment era en paper. Aquesta diapositiva ha estat digitalitzada. Comparteix suport amb el plànol del flascó de colònia "F" (unitat RIC-0280)

Caixa Estalvis Tarrassa. Taula i cadira de braços

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-04-01-BAD-U1482
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte de taula allargada i cadira de braços. Conté un dibuix de taula de tres peus i dues vistes de cadira de braços, una frontal i l'altra lateral. Inclou les anotacions manuscrites "Mesa plano nº 33", "Caixa estalvis Tarrassa", "Sillones Plano nº 34" i mides.

Caja 20 bobinas algodón extra. Etiqueta

Etiqueta impresa de forma rectangular, amb la inscripció "Caja 20 bobinas / Algodón extra para coser". Impresa a una tinta i amb relleu. Inclou anotació manuscrita en el revers.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0875
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera llibreria. Vista frontal. En el revers segell en tinta blava "A. Badrinas Mobles Barcelona".

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0639
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera. Vista frontal.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0636
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera amb les inscripcions "923" i "peu igual armari". Vista frontal. Inclou mesures.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0630
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera. A l'angle superior dret es pot veure que hi havia una inscripció que ha estat esborrada amb el número "9". Vista frontal i lateral.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0632
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera. Es pot veure que hi havia una inscripció que ha estat esborrada a l'angle superior esquerre. Vista frontal.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0637
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera. Vista frontal.

Calaixera

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0882
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera llibreria. Consta la inscripció "Calaixera sicomoro i erable". Vista frontal i lateral.

Calaixera amb mirall

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-08-BAD-U0934
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera i mirall possiblement amb la funció de tocador. Vista frontal i lateral.

Calaixera amb mirall

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-08-BAD-U0936
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera i mirall possiblement amb la funció de tocador. Vista frontal.

Calaixera amb mirall per a la Sra. Creixells

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-08-BAD-U0935
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera i mirall possiblement amb la funció de tocador per la Sra. Creixells. Consta la inscripció "Sra. Vda. Creixells". Vista frontal.

Calaixera amb número14

 • ES ES MDB 3-404-03-01-03-01-09-BAD-U0631
 • UDS
 • [entre 1920 i 1937]
 • Part of Antoni Badrinas

Projecte d'una calaixera amb la inscripció "Calaixera botiga" i un esbós a l'angle inferior dret. Vista frontal i lateral. Inclou mesures. En el revers consta "Calaixera Botiga Nº 14".

Resultats 601 a 700 de 8353