S'estan mostrant 89 resultats

Sense títol
terme Sense títol Nota d'abast Descripció arxivística count Registre d'autoritat count
?? CAL AFEGIR OBJECTE TRIDIMENSIONAL??? 1 0
AudioAudiovisual 0 0
Audiovisual 11 0
Cartells 0 0
Cartogràfic 40 0
Dibuix 1 0
Dibuixos 6325 0
Enregistraments sonors 0 0
Etiquetes 2 0
Fotogràfic 6458 0
Imatge en mapa de bits 65 0
Imatge vectorial 14 0
imatge vectorial 2 0
Imatges vectorials 0 0
Impresos 2396 0
Impressos 3 0
Manuscrit 0 0
Manuscrits 440 0
Mecanografiats 6 0
Mecanoscrit 1 0
Mecanoscrits 338 0
Negatius fotogràfics 32 0
Plànols 362 0
Positiius fotogràfics 3 0
Positiu fotogràfic 3 0
Positius fotogràfics 6386 0
Positius Fotogràfics 0 0
Sonor 0 0
Textual 892 0
Vídeos 11 0
Visual 8421 0
Advertisements 0 0
Broadsides 0 0
Cartoons (Commentary) 0 0
Cityscapes 0 0
Essays 0 0
Fieldnotes 0 0
Manuscripts 0 0
Motion Pictures 0 0
Postcards 0 0
Posters 0 0
Prints 0 0
Manuscrits 0 0
Imatge vectorial 0 0
Architecture 0 0
Books 0 0
Catalogs 0 0
Drawings 0 0
Leaflets 0 0
Maps 0 0
Physical Objects 0 0
Portraits 0 0
Recording logs 0 0
Scores 0 0
Sheet Music 0 0
Timetables 0 0
Textual 0 0
Mecanoscrits 0 0
Positiu fotogràfic 0 0
Positius fotogràfics 0 0
Plànols 0 0
Vídeos 0 0
Albums 0 0
Blank forms 0 0
Ethnography 0 0
Interviews 0 0
Music 0 0
Paintings 0 0
Pamphlets 0 0
Petitions 0 0
Poetry 0 0
Programs 0 0
Transcriptions 0 0
Imatge en mapa de bits 0 0
Visual 0 0
Clippings 0 0
Correspondence 0 0
Diaries 0 0
Ephemera 0 0
Illustrations 0 0
Landscapes 0 0
Miscellaneous Documents 0 0
Narratives 0 0
Periodicals 0 0
Photographs 0 0
Impresos 0 0
Fotogràfic 0 0
Audiovisual 0 0
Planos 0 0